Præster

Mia Brøgger
Sognepræst (kbf)

Tirstrup præstegård
Ballevej 7 Tirstrup, 8400 Ebeltoft

Tlf: 21493436 / 86363478
Mail: mib@km.dk

Sikker mail: Skriv en e-mail til Mia på en sikker formular*
*) Sendes ved brug af din NemID, eventuelt svar modtager du i din e-Boks.

Mariann Kristiansen
Sognepræst

Tlf: 40363042
Mail: mkr@km.dk

Sikker mail: Skriv en e-mail til Mariann på en sikker formular*
*) Sendes ved brug af din NemID, eventuelt svar modtager du i din e-Boks.

Graver

Heine Madsen
Graverkontor:

Ballevej 7b, Tirstrup 8400 Ebeltoft

Tlf: 23713609
Mail: hyl-ros-kirkegaarde@c.dk

Organist og korleder

Dennis Persson
Fyrstenborg
Vejlby Toften 149, 8240 Risskov

Tlf:22541412
Mail: dennis_fyrstenborg@hotmail.com

Gravermedhjælpere

Tina Maarslet

Peter Jørgensen

Kirkesanger

Lars Schroeder

Tlf: 28688943
Mail: lasloth@gmail.com

Menighedsrådsformand

Kim Boes

Kirkevænget 7, Hyllested

Tlf: 41689033
Mail: kimx7913@gmail.com

Næstformand

Anne Grethe Holm
Tlf: 21427874

Kirkeværger

Fuglslev kirke:
Mona Olesen
Tlf: 86336095

Hyllested kirke:
Agnethe Liboriussen

Tirstrup og Rosmus kirker:
Anne Grethe Holm
Tlf: 21427874

 

Personalekontaktteam

Inge Berthel: inge.berthel@gmail.com

Janne Kristensen

Anne Mette Rasmussen