Menighedsrådet

ved Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus kirker

Formand Kim Boes, næstformand Anne Grethe Holm, kasserer Jørgen Sørensen, Anne Mette Rasmussen, Jytte Mikkelsen, Inge Berthel, Janne Kristensen, Mona Olesen, Agnethe Liboriussen og Bodil Bay-Smidt.

Rådet har tre kirkeværger: Anne Grethe Holm (Tirstrup og Rosmus kirker), Mona Olesen (Fuglslev kirke) og Agnethe Liboriussen (Hyllested kirke).

Desuden er der to præster: Mia Brøgger og Mariann Kristiansen


Nyt menighedsråd

Efter menighedsrådsvalget 2020 er følgende personer valgt til det nye menighedsråd i Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus:

Anne Mette Møller Rasmussen

Agnethe Liboriussen 

Jørgen Casper Sørensen

Anne Grethe Holm

Anna Louise Tranæs Didriksen

Verner Mikkelsen

Helene Klaris Svinth

Janne Kristensen

Bodil Fink

Hans Mahler

 

Birgitte Nielsen - stedfortræder

Kim Boes - stedfortræder