Mød nogle af de nuværende menighedsrådsmedlemmer, -

I det følgende skriver 6 menighedsrådsmedlemmer lidt om deres post i menighedsrådet samt hvorfor det har givet mening for dem, at sidde i menighedsrådet ved Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus kirker.

Kim Boes Formand i de sidste 4 år førhen var jeg kirkeværge i Hyllested. Som formand skriver og udsender jeg dagsordener og videresender referater efter møderne til menighedsrådsmedlemmerne og økonomipigerne i Rønde. Derforuden har jeg kontakt til graverne, præsterne  og “husmødrene” samt en del folk i menigheden. Indimellem skal der en samtale til om et gravsted eller lignende. Der er mindst et årligt møde om pastoratets økonomi med økonomiafdelingen. Der er også et par årlige samtaler med provsten og endelig kursusgange som provsten indkalder til. Honoraret er 10.000kr om året før skattetrækket. Formandens arbejde er meget at holde fokus og retning i rådets arbejde. Prøve at bevare et godt arbejdsklima og helst en lidt munter stemning, derved er det frivillige arbejde lidt nemmere at udføre.


Det er spændende og givende at samarbejde om kirkerne og bevare denne kulturarv
som vi nu har haft i mange år. Der skal dog også være mulighed for nye tiltag og
sjove arrangementer. Det inkluderer f. ex. foredrag, biograf, musik, mad, hygge og mange andre tiltag. Det er godt, at være en lille del af et aktivt lokalt og nærværende samvær. Så kom endelig med i menighedsrådet, her venter spændende og gode opgaver, der skal løses i et sjovt og aktivt samarbejde med andre lokale beboere.

Agnethe Liboriussen

Jeg er almindelig medlem/afløser og har i to år nu været kirkeværge i Hyllested.

At være kirkeværge indebærer tilsyn af kirken og de to kirkegårde. I øjeblikket arbejder vi med fornyelse af gulvet og omdannelse af skovkirkegården.

 

Det er altid interessant at arbejde med en institution, der har så mange år på bagen. Det er også spændende at følge en proces fra ide til virkelighed.

 

Bodil Killemose Bay-Smidt

Jeg kom ind i menighedsrådet som suppleant midt i perioden, så har derfor kun siddet i en halv periode - 2år. Min post i menighedsrådet er at være kirkeværge for Tirstrup kirke om hvilket, jeg arbejder tæt sammen med graverne. Det er spændende, at følge med overvejelserne på kirkegården og høre om gravernes tanker om udvikling og vedligeholdelse.  

Derudover sidder jeg i aktivitetsudvalget, hvor vi tilrettelægger koncerter, film, studieture, foredrag og kirkevandringer sammen med præst, organist og tre andre fra rådet.

 

Som tilflytter til området er det en god mulighed for at lære nye mennesker og steder at kende. Jeg valgte, at gå ind i menighedsrådsarbejdet for at være en del af noget og samtidig være med til at præge folkekirkens virke i en tid, hvor alt er i forandring. Mit lille håb er, at jeg sammen med de andre i rådet, at få kirken til at være et sted for alle.

 

Jørgen Casper Sørensen

Jeg er kasserer i denne periode. Mit arbejde består i at konterer regninger og bonner og sørge for de kommer til betaling. Vi har et regnskabskontor i Rønde, der sørger for de regninger jeg sender op til dem bliver betalt. Derudover laver kassereren budgetter i samarbejde med regnskabskontoret og formanden.

Jeg synes vi har et godt menighedsråd, som samarbejder godt. Her er der plads til ens meninger og forslag til hvordan tingene kan gøres. Vi er altid færdige til tiden, det sørger vores dirigent for. Så har vi en god husmor, som sørger godt for os til vores møder og det nyder vi i rådet. Vi har også en årlig studietur ud i landet, hvor vi gerne besøger en kirke og ser andre seværdigheder i de byer vi besøger. Dagen sluttes af med en bedre middag et sted som aktivitetsudvalget har fundet.

 

Mia Brøgger

Sognepræst i 6 år. Præsten er født medlem af menighedsrådet, og menighedsrådet er en af præstens vigtigste samarbejdspartnere og præstens bagland. Medlemmerne er med på sparring og beslutningstagning i forhold til alle nye tiltag ligesom de sørger for, at der er gode rammer for præst og kirkepersonale at arbejde i.  På menighedsrådsmøderne taler vi om alt fra bygninger og arrangementer, til debatter om kirkens liv mm. Ethvert møde slutter med lidt mad, en kop kaffe og munter snak henover bordet.

Jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde med nye og genvalgte menighedsrådsmedlemmer, så vi sammen kan gøre et meningsfuldt stykke arbejde for vores sogne.

Del dette: