Fuglslev Kirke

Kirkens adresse: 
Fuglslev Bygade 1A, Fuglslev, 8400 Ebeltoft
Se kort med GPS, foto etc. på www.korttilkirken.dk


Kirken var i den katolske periode kaldt Vor Frue Kirke. Den er placeret åbent på smukke engarealer og har et gotisk langhus med et smal pyramidedækket tårn på den vestlige gavl. 

Den tidligere romanske kirke blev bygget i rå og kløvet kampesten, der er stadig spor af det i den nordlige væg.
Sydsiden og koret blev brudt ned i sengotisk tid. Kirken blev udvidet mod øst. Hele bygningen blev hvælvet og koret havde en trekantet afslutning mod øst. Det vides ikke hvornår tårnet i munkesten er bygget, det har oprindeligt været åbent i front, med en buet arkade. Det kan være omkring 1500 tallet. Den åbne front blev lukket i 1800 tallet, og der blev bygget en veranda i bunden. De gotiske døre er muret op. På sydsiden har der været en veranda.
Altertavlen er et maleri fra 1908, i en rigt udskåret ramme. Det har tidligere hængt i Vor Frelsers Kirke i Horsens, Fuglslev Kirke fik den i 1953. Den tidligere altertavle fra 1800-tallet, hænger på den sydlige væg.
Ved den nordlige væg af koret hænger et lille sen middelalder krucifiks. Granitfonten er romansk med rebviklinger.
I koret står en stor sengotisk præstestol med Niels Clausens våbenskjold, biskoppen i Aarhus. Den er formodentlig fra 1500 tallet.
i 1901 blev et malet panel overført til Koldinghus. Ifølge overleveringen var det et billede af den store hal på Rugård hovedbygning. Det havde portrætter af Jørgen Arenfeldt og kone.
Kirken er usædvanlig stor og rummelig, ikke mindst når man kigger på de to landsbyer Fuglslev og Gravlev, som har udgjort sognet.